Σαββατο 10 Δεκεμβρίου - 20:18

..Και δεν πήγα.
Έκατσα πάλι σπίτι σαν το κακομοίρη. Είχα βρει και τι θα βάλω και μου λέει η μαμά "Θα βγείς?" και με κοιτάζω και πολύ σοκ φάση και σκέφτηκα τι κάνω και δεν βγήκα.
Και είδα μια ταινία. Θα βγω αύριο.
Αυτό ήταν ανακοίνωση.

No comments:

Post a Comment